Úvodní slovo na vernisáži, konané dne 5. května 2011

Fotografie – pochází z řeckého fós, tedy světlo a grafis, tedy štětec, dohromady „kreslení světlem“.
Fotografie je proces získávání a uchovávaní obrazu na světlo citlivý materiál časově omezenou expozicí.
Když to trochu rozšíříme, tak můžeme říct, že fotografie je vizuální zprostředkovatel faktů. A zprostředkovatel je to bohužel značně nedokonalý, má spoustu omezení. Prostorový 3D svět zobrazuje pouze plošně 2D, oproti oku má velmi omezený dynamický rozsah, má omezené podání barev, nijak nevoní ani nevydává zvuky a v neposlední míře je tragicky malá – nedokáže efektivně zobrazit sférické periferní vidění oka, o možnosti prohlédnout si celou scénu pohybem hlavy ani nemluvě! Samozřejmě jsou speciální techniky, které některé tyto omezení splňují, ovšem jenom částečně.
Naproti tomu má fotografie některé možnosti, které oko nemá. Dokáže zobrazit předměty, které jsou pro oko příliš malé, fotografovat pomocí filtrů, kdy se mění zobrazení barev, které oko běžně nevnímá, či dokonce v infračervené oblasti, v které oko již nevidí vůbec. Umožňuje experimentovat se snímacím časem, kdy krátký expoziční čas až neuvěřitelně zmrazí děj, nebo opačně dlouhý čas ho rozmaže a vidíme nakonec efekty a kompozice okem běžně neviditelné. Dovolí používat nestandardní a pro oko nedosažitelné zobrazení perspektivy, snímacích úhlů, hloubky ostrosti atp.
Jeden z nejvyšších přínosů fotografie je zachycení okamžiků, souvislostí nebo i pocitů a emocí. Tyto zdánlivě nedůležité předměty a seskupení běžně míjíme a neuvědomujeme si některé souvislosti. To vše nám často objeví až fotografie, a často je to právě fotografie detailu.
Je třeba proto říct již často citované: „Pro pochopení celku je nejdřív potřeba pochopit jednotlivé části, a to části reality pomocí detailu“.
Ve fotografii je proto potřebné odhalit zajímavé detaily a jejich vztahy a na základě toho se dozvíme víc o celku. Není proto na škodu minimalizovat počet předmětů, aby vynikly vztahy mezi nimi, atmosféra a podobně.
Můžu jenom chválit nápad uskutečnit výstavu tematicky zaměřenou na detail ve fotografii, kde můžeme vidět spoustu krásných záběrů a pohledů, které by nám jinak unikly. O to víc mě těší, že tyto „kreslíři světlem“ jsou mladí lidé, kteří, dalo by se říct, začínají s tímto krásným koníčkem.

Nezbývá než popřát sice obligátním, ale krásným přáním: „Dobré světlo“.

Štefan Špic
fotograf