Úvodní slovo na vernisáži výstavy, konané dne 6. ledna 2009

Francouz M. Daguerre v roce 1839 jako první zachytil trvale viditelný obraz na postříbřené desce a položil základ nového vizuálního média „fotografie“, která za 170 let prošla řadou velkých pronikavých změn a stala se novým svébytným fenoménem v umění, které proniká hluboko do života člověka a významně ovlivňuje jeho vědomí a myšlení. S fotografií jako s vizuálním objektem se dnes setkáváme neustále, bez ní si snad ani nedovedeme představit noviny, časopisy, billboardy a nekonečnou řadu reklamních a jiných materiálů. Dnes fotografuje téměř každý, stěží bychom asi odhadli, kolik jen za posledních třicet let bylo pořízeno „obrázků“na naší Zemi, Měsíci, Marsu a kdoví kde ještě.
Snad už někdy v 19. století byla vyslovena myšlenka, že fotografie je umění, které mohou dělat všichni. Současná dostupná dokonalá technika je toho jistým dokladem, stejně jako tato komorní výstava – projekt s názvem „Karviná mýma očima“, vybraný soubor asi 100 digitálních fotografií, jejímž autorem, kurátorem, architektem i realizátorem je ing. Milan Spružina.
Hlavním cílem projektu je vytvořit pro všechny zájemce stejnou příležitost nenáročné autorské konfrontace svých děl a získávat další nové autory. Pravidelnými přehlídkami vytvořit tradici a z vystaveného materiálu sestavit pak soubor, jakýsi dokument kroniku výpovědí o době, životě a historii na Základní škole Borovského v Karviné.
Vystavená kolekce, vybraný soubor fotografií, byla sestavena od 15 autorů z řad učitelů, současných i bývalých žáků a příznivců školy. Jde už o třetí výstavu podobného zaměření, celkově však pátou v pořadí.
Nepochybně jde o zdařilou výstavu, citlivě vybraný soubor, v současné době mimořádně významnou akci.

Vratislav Varmuža
(Sochař, keramik a výtvarný pedagog, docent na Ostravské univerzitě)