Vystavené fotografie vznikly na výstavě Pavla Nogy v havířovské Galerii Maryčka v září 2008
(jejich původní rozměr je formátu A1).

Fotografie plakátů Pavla Nogy 2008

Narozen 10. 7. 1969 v Ostravě.

Maturoval v roce 1987 na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (obor propagační grafika).

Studoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor čeština-výtvarná výchova (1987-1990)a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér grafického designu a plakátu prof. Zdeňka Zieglera (1990-1996). Zde získal titul Mgr.A.

V roce 1993 byl na stáži v Nizozemí – Academie van Beeldende Kunsten v Rotterdamu (ateliér grafického designu pod vedením Armana Meevise a Tona van Braghta).

Letos na podzim bude obhajovat doktorskou práci „Vizuální komunikace ve velkoměstských aglomeracích – Ostrava, problém vizuální identity“ na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Pavel Noga se profesně zabývá užitou i volnou grafikou. Grafický design, písmo a počítačovou grafiku od roku 1998 učí na Ostravské univerzitě, v současné době je vedoucím ateliéru grafického designu na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Vystaveny jsou digitální tisky plakátů vzniklých jako volná nekomerční grafika. Daly by se rozdělit do dvou kategorií:

1) čistě typografické – volné grafické listy jsou tematicky spjaty se životem autora: odkazy na rodinu (MY3), přátelé (FIN), studia (R’dams impressions)…

2) plakáty s nejrůznější tématikou: např. genius loci Ostravy (Peci, Michal, Lighthouse) nebo motorkáři (Born to be dead)

Veškeré vystavené práce jsou tzv. práce ze šuplíku, vznikly ve volném čase autora – mají pro něho také očistně-terapeutickou funkci: „možnost udělat si grafiku podle sebe a pro sebe“ – na rozdíl od každodenní komerční práce grafického designéra limitovaného přáním zákazníka.

Pavel Noga v další tvorbě předpokládá postupný odklon od využívání fotografie (v minulosti vystavoval např. soubor digitálně manipulovaných fotografií z Dolní oblasti Vítkovic pod názvem „Titanic“) a užší zaměření na čistě typografickou formu.